Capçalera

QUÈ ÉS L'AGENDA 21 LOCAL?
L'AGENDA 21 LOCAL DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR
DOCUMENTS
SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT
LA PARTICIPACIÓ CIUTADA EN EL PROCÉS D’AGENDA 21
PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE DE CANET DE MAR

 


Diputació de Girona

 

 

 

Tornar

SESSIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
L'AGENDA 21 DE CANET DE MAR


Durant els treballs de l’Agenda 21 es van desenvolupar sessions de participació ciutadana. El 3 de juny de 2009 es va realitzar una sessió informativa en la que es van presentar les principals conclusions del document de Memòria informativa.

Es van realitzar, a La Masoveria (Vil·laflora), 4 sessions de participació ciutadana, en dos moments claus del desenvolupament dels treballs: la fase de Diagnosi i la fase de Pla d’acció local per a la Sostenibilitat (PALS). Us podeu descarregar la documentació que es va lliurar de forma prèvia per a cada una de les sessions.

Fase de Diagnosi. Es van desenvolupar 2 sessions de participació temàtiques en les que es van presentar els punts forts i febles de la Diagnosi i es van realitzar tallers participatius, amb l’objectiu de recollir les aportacions de la ciutadania:

Data Hora Lloc Fase i tema Documents d'aportacions
7/10/09 19:30h 21:30h La Masoveria (Vil·laflora)
Diagnosi: Territori, planejament, activitats i mobilitat
Descarregar document
21 /10/09 19:30h 21:30h La Masoveria (Vil·laflora)
Diagnosi: Organització municipal i vectors ambientals.
Descarregar document

Fase de Pla d’acció local cap a la sostenibilitat (PALS). En aquesta fase també es van desenvolupar dues sessions, una sessió de discussió amb l’objectiu de recollir les aportacions del ciutadans envers les accions proposades, i una sessió de validació i priorització de les accions per a validar les accions que conformen el PALS i definir la seva prioritat.

Data Hora Lloc Fase i tema Documents d'aportacions
11/11/09 19:30h 21:30h La Masoveria (Vil·laflora) Sessió de discussió del PALS Descarregar document
25 /11/09 19:30h 21:30h La Masoveria (Vil·laflora) Sessió de validació i priorització de les acions del PALS Descarregar document

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lavola