Capçalera

QUÈ ÉS L'AGENDA 21 LOCAL?
L'AGENDA 21 LOCAL DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR
DOCUMENTS
SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT
LA PARTICIPACIÓ CIUTADA EN EL PROCÉS D’AGENDA 21
PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE DE CANET DE MAR

 


Diputació de Girona

 

 

 

QUÈ ÉS L'AGENDA 21 LOCAL?

 

L'Agenda 21 Local és un Pla d'acció per a millorar la qualitat del municipi, en el que és fonamental la participació de la ciutadania.

El camí per a un desenvolupament sostenible del municipi

L'Agenda 21 Local és l'estratègia per assolir un model de desenvolupament sostenible a nivell municipal, amb la finalitat d'abordar els problemes detectats, i definir els programes d'actuació, i les accions concretes encaminades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i la qualitat ambiental del territori.

Entre els anys 2009 i 2010 (finalització l’abril de 2010) l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha desenvolupat els treballs de redacció de l'Agenda 21 Local.

L'Agenda 21 Local, un compromís local per la sostenibilitat

Cada dia som més conscients de la necessitat d'afrontar els problemes ambientals que ens afecten tant a nivell planetari com a nivell local: l'esgotament dels recursos naturals i la seva distribució desigual, el canvi climàtic i l'escalfament del planeta, la contaminació atmosfèrica i dels aqüífers , la sequera i la desertització...

Ja l'any 1992, a la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro, els Estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l'Agenda 21.

L’any 1997 es va constituir a Manresa, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona. Tots els municipis catalans que l’integren, entre ells Canet de Mar, han adquirit el compromís de treballar i iniciar l’acció cap a sostenibilitat.

Per fer realitat aquest projecte planetari cal pensar globalment i actuar localment. Per això es va fer una crida a totes les ciutats i pobles perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que traduís els objectius generals en actuacions concretes. Milers de municipis d'arreu del món desenvolupen les seves pròpies Agendes 21 Locals, per tal de traslladar al seu propi territori els objectius globals del Desenvolupament Sostenible. Quasi tots els municipis de la província de Barcelona ja han elaborat una Agenda 21 Local d'àmbit municipal o supramunicipal.

Els principals objectius de l'Agenda 21 Local per aconseguir un desenvolupament sostenible són:

  • protegir, preservar i garantir l'accés equitatiu als recursos naturals comuns
  • usar de forma eficient els recursos i promoure un consum i una producció sostenibles
  • promoure un urbanisme i una mobilitat sostenibles
  • protegir i promoure la salut i el benestar de les persones
  • garantir una economia local pròspera que faciliti l'accés al treball
  • assegurar societats inclusives i solidàries
  • assumir la responsabilitat global per al desenvolupament sostenible i la protecció del clima
  • potenciar la democràcia participativa en la presa de decisions

 

 
lavola