Capçalera

QUÈ ÉS L'AGENDA 21 LOCAL?
L'AGENDA 21 LOCAL DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR
DOCUMENTS
SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT
LA PARTICIPACIÓ CIUTADA EN EL PROCÉS D’AGENDA 21
PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE DE CANET DE MAR

 


Diputació de Girona

 

 

 

L'AGENDA 21 LOCAL DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR

 

Els objectius principals de l'Agenda 21 del municipi de Canet de Mar són potenciar el desenvolupament local fent-lo compatible amb la utilització sostenible dels recursos, la conservació de la biodiversitat, l'establiment de polítiques integrades que permetin superar els dèficits mediambientals, i fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials del municipi en relació amb el desenvolupament sostenible.

El procés d'elaboració del Pla d'acció Local per la sostenibilitat de Canet de Mar s’ha basat en diferents etapes que permeten arribar a un pla de treball estructurat, fonamentat en una anàlisi profunda del territori i amb la participació dels diferents agents socials. Aquestes etapes són:

  • Realització d'una auditoria del municipi , que consisteix en redactar una memòria descriptiva on s'analitzen en detall tots els aspectes rellevants del municipi (l'entorn natural, l'activitat econòmica, el creixement urbanístic, la mobilitat, la gestió de l'aigua i els residus, la cohesió social,...) i una diagnosi on s'identifiquen els punts forts i febles i es detecten aquells aspectes que caldria millorar.

  • Disseny del Pla d'Acció Local de Canet de Mar, que per mitjà d'accions concretes planifica la futura política municipal de sostenibilitat a seguir.

  • Elaboració d'un Pla de seguiment que inclou un sistema d'indicadors per a la sostenibilitat per tal de caracteritzar el municipi i la seva evolució futura vers el desenvolupament sostenible.

Procediment de l’auditoria

 

 
lavola